سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت

الگوی مشارکت در ساخت طی سالیانه اخیر الگویی متداول و پر برکت برای کشور ایران بوده است. در این الگو مالکان زمین با سازندگان اقدام به مشارکت می نمایند و منافع حاصل را به نسبت تقسیم می کنند. شاید بتوان گفت که بیش از 70 درصد از ساخت و سازهای اخیر شهر شیراز طی این الگو صورت گرفته است. از دلایل و مزایای مشارکت در ساخت میتوان به فراهم نمودن امکان نوسازی و استحکام بنا در مقابل عوامل طبیعی و غیر طبیعی، بهره برداری و استفاده بهینه از امکانات روز جهت آسایش خانواده در منازل، کمک به زیبایی محله و شهر خودتان، رشد سرمایه و افزوده شدن بر ارزش ملک شما، فراهم سازی امکان کاهش هزینه های مصرفی برق ، آب و گاز و افزایش امنیت جانی در مقابل لوازم  تجهیزات فرسوده خانه اشاره کرد. در این الگو شناخت کامل سرمایه گذاران و سازندگان دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد. این اهمیت به دلیل تخصصی بودن امر ساخت و عدم وجود دانش کافی در غالب مالکان می باشد. چرا که همواره افزایش کیفیت ساخت با هزینه همراه است و هزینه در منطق بسیاری از سازندگان با سود رابطه عکس دارد. موضوع کیفیت ساخت موضوعی است که اثرات خود را غالبا در سالهای بعد از تحویل نمایان می نماید. گروه آرتمن تلاش کرده تا با ارائه الگویی کاملا حرفه ای مبتنی بر مسایل فنی مهندسی در حوضه مقررات ملی ساختمان کشور (که در نمونه کارها کاملا مشهود است) و همچنین با اشراف بر مسایل حقوقی رضایت مالکان را جلب نمایند. گروه آرتمن در این راستا اقدام به کنترل کیفی ساختمان های خود پس از تحویل نموده است. ازمهمترین و ارزشمندترین ویژگی های واحد مشارکت در ساخت گروه آرتمن، ایجاد حس اعتماد وتضمین سلامت سرمایه گذاری برای مالـکین، پشتوانه مالی و تجربه فنی و مسئولیت پذیری و پاسخگویی به موقع میباشد.